Disputation: Intrapreneurship as an Engine of Corporate Renewal

  • Datum: –16.00
  • Plats: Hörsal 2. Disputationen kan följas via Zoom.
  • Doktorand: Jeanette Engzell
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Jeanette Engzell försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi: Intrapreneurship as an Engine of Corporate Renewal: Exploring the Intrapreneur and How Corporate Conditions Influence Intrapreneurial Behavior

Opponent
Christoph Grimpe, Professor of Innovation and Entrepreneurship at the Department of Innovation and Organizational Economics, Copenhagen Business School

Betygsnämnd
Professor Magnus Klofsten, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
Docent Kristina Lilja, Ekonomisk-historiska instutionen, Uppsala universitet
Docent Christine Holmström Lind, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen
Docent Philip Kappen, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Disputationen kan följas via Zoom. Kontakta Golondrian Janke för att få en zoomlänk till disputationen.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA