Casper Virkkula: Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Casper Virkkula slutventilerar sin doktorsavhandling Minnets roll och tänkandet som teknik hos Atterbom, Geijer och Stagnelius.

Opponent: Professor Mattias Pirholt, Södertörns högskola

Manuskriptet finns tillgängligt vid institutionen och kan rekvireras via e-post till casper.virkkula@littvet.uu.se fr.o.m. den 13 januari.

Ordf.: Henrikson