Value Creation Forum - förberedande seminarium

En möjlighet för dig som driver ett forskningsbaserad innovationsprojekt att ytterligare vässa värdeerbjudandet.

Value creation forum är en välbeprövad metod för att hjälpa innovationsprojekt i tidig fas att utveckla idén ytterligare och inte minst förmågan att presentera den på ett sätt som tilltalar potentiella kunder, investerare eller samarbetsparter.

Detta är ett förbereda seminarium inför ett sådant value creation forum som sedan äger rum fredagen den 10 december, kl. 10-12.

I ett value creation forum får du möjlighet att pitcha din idé och med hjälp av strukturerad feedback från en kunnig panel utveckla din presentation ytterligare för att sedan pitcha igen och få ytterligare återkoppling.

På detta förberedande seminarium går vi igenom NABC-modellen som fungerar som ett stöd att definiera din idé och tänka igenom vad som egentligen gör idén till något av värde för dina tänkta användare eller kunder. Därför är NABC-modellen också ett utmärkt verktyg när du förbereder en presentation eftersom den fokuserar på de viktigaste delarna i en idé: kundbehov (Need), lösning (Approach), kundnytta (Benefit) och befintliga lösningar (Competition).

För vem? Detta seminarium riktar sig till dig som har en forskningsbaserad idé vars potentiella tillämpningar utvärderas och utvecklas tillsammans med UU Innovation.

Upplägg: Förberedande seminarium inför ett value creation forum som äger rum den 10 december, kl. 10.00-12.00.

Anmälan: Per e-post till susanne.bredenberg@uu.se senast 19 november.

 

Medarbetare vid UU Innovation med dator framför en röd gardin