Kunna se och kunna fråga – att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare

  • Datum: –15.30
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Anija Johansson
  • Konferens

Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids konferens om att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

Operation Kvinnofrid informerar om vad som är på gång inom samverkansplattformen och det årliga Kvinnofridspriset delas ut till en verksamhet som med särskilt goda insatser bidragit till arbetet för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra myndigheter samt representanter från civilsamhället i Stockholms län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats