Konferens i universitetspedagogisk utveckling

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Kontaktperson: Mats Cullhed
  • Konferens

Universitetets konferens för universitetspedagogisk utveckling äger rum i Blåsenhus från lunch till lunch 26-27 april, på huvudtemat lärmiljöer. På eftermiddagen den 27 april kommer det att finnas möjlighet till studiebesök på olika campus. Som vanligt kommer det vid sidan av temat också att finnas öppna spår för andra presentationer, rundabordssamtal m.m.
Mer information med instruktioner för bidrag, deadlines m.m. kommer i slutet av november.