Licentiatseminarium: Saturn's dusty equatorial ionosphere from Cassini's Grand Finale observations

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80109
  • Föreläsare: Joshua Dreyer
  • Arrangör: Institutet för rymdfysik
  • Kontaktperson: Joshua Dreyer
  • Licentiatseminarium

Joshua Dreyer (IRF Uppsala) presenterar sin licentiatavhandling "Saturn's dusty equatorial ionosphere from Cassini's Grand Finale observations". Opponent är Lorenz Roth (KTH Stockholm).