90% seminarium: Katerina Günter

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Katerina Günter. Externgranskare: Lucy Avraamidou
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Katerina Günter
  • Seminarium

Vid ett 90% seminarium (även kallat slutseminarium) presenterar doktoranden en slutversion av avhandlingsmanuskriptet som granskas av en extern granskare. 

Katerina Günter, doktorand vid Centrum för genusvetenskap, presenterar sitt pågående avhandlingsarbete: "Vem blir biolog? Studenters identitetsutveckling i högre biologiutbildning".

Kontakta Katerina Günter om du vill medverka vid seminariet.