90% seminarium: Juvêncio Manuel Nota

  • Datum: –11.00
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: Juvêncio Manuel Nota. Externgranskare: Professor Anna Danielsson
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Juvêncio Manuel Nota
  • Seminarium

Vid ett 90% seminarium (även kallat slutseminarium) presenterar doktoranden en slutversion av avhandlingsmanuskriptet som granskas av en extern granskare. 

Juvêncio Manuel Nota, doktorand vid Centrum för genusvetenskap, presenterar sitt pågående avhandlingsarbete: "Women’s Participation in Biological Research in Higher Education Institutions in Mozambique: A Case Study of Two Public Universities".

Kontakta Juvêncio Manuel Nota om du vill medverka vid seminariet.