Minnesdag av 100 år i skuggan av rasbiologiska institutet.

  • Datum: –17.30
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Meddelas senare
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: May-Britt Öhman
  • Temadag

Med anledning av 100 år i skuggan av rasbiologiska institutet arrangerar CEMFOR minnesdag. Rasbiologin är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Anmäl dig som åhörare. Begränsat antal. Anmäl dig senast 15/2. 

Program

Det statliga institutet för rasbiologi öppnade i Uppsala 1922. 1956/57 upphörde själva institutet och delar av institutet  upptogs av Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk genetik.  Arkivet från det rasbiologiska institutet handhas av Uppsala universitetsbibliotek.

17 februari arrangerar vi minnesdag med anledning av 100 år i skuggan av rasbiologiska institutet. 

Minnesdagen är en fortsättning på de dialogseminarier med berörda grupper som CEMFOR organiserade våren 2021. Vi uppmärksammade då just rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag. Det är med dessa samtal som arbetet nu går vidare. 

Vi bjuder in av rasbiologin och rasism berörda grupper, föreningar, enskilda, för medverkan med exempelvis filmvisning, dikt, duodji, presentation/föredrag, performance, utställningsföremål/affisch. Personer som arbetar med frågor som rör rasbiologins och rasismens konsekvenser, exempelvis inom statliga institutioner, arkiv, museer, kommuner och föreningar välkomnas att medverka/bidra."

Studenter, forskare verksamma inom och utanför Uppsala universitet inbjudes att medverka/bidra.

Vi utgår från metoder och etiska förhållningssätt som finns inom urfolksstudierrasismforskning samt etiska regler som finns i svensk lagstiftning och hos forskningsfinansiärer samt i internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter.