USEH-sem: William Skoglund, Diego Castañeda Garza "Valley of Wealth"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: William Skoglund, Diego Castañeda Garza (Ekonomisk-historiska inst, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Diego Castañeda Garza
  • Seminarium

Uppsala Seminar in Economic History

Seminariet kommer att anordnas som hybridseminarier, på plats samt online. Zoomlänk skickas ut via email samma dag som seminariet.