Celsius-Linné föreläsningarna 2022

Till minne av Anders Celsius och Carl von Linné arrangerar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten årligen Celsius-Linné föreläsningarna där excellenta forskare bjuds in till att hålla föreläsningar inom sitt forskningsområde.

Celsius-föreläsare

Sonia I. Seneviratne, Professor for Land-Climate Dynamics at ETH Zurich.

Jenny Nelson, Professor of Physics at Imperial College, London

Christina Goldschmidt, Professor of Probability, Department of Statistics at the University of Oxford

Linné-föreläsare

Jeremy Nicholson, Emeritus Professor of Biological Chemistry at Imperial College, London

Svante Pääbo, Honorary Professor of Genetics and Director at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig