Docenturnämnden

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetsförvaltningen Brunörten, Segerstedthuset
  • Kontaktperson: anna.lind@uu.se
  • Sammanträde