Temadag: Klimatförändringar

En dag tillägnad den senaste forskningen om klimat och klimatförändringar. Alla intresserade välkomna att anmäla sig. Vi bjuder alla registrerade deltagare på en enklare mingellunch.

20 maj: Temadag klimatförändringar

Den pågående klimatförändringen är en komplex samhällsutmaning som kräver tvärvetenskaplig forskning.

Under temadagen får du ta del av forskning som belyser varför grundvetenskaplig forskning är så viktig för att förstå klimatförändringens fysiska förutsättningar och dess konsekvenser för biologisk mångfald.

Vad är de vetenskapliga förutsättningarna för att göra tillförlitliga prognoser för framtida klimat och vad får klimatförändringarna för effekter på olika ekosystem? Under dagen diskuteras även strategier för hållbar utveckling i samhället och hur klimatledarskap kan se ut. Föreläsningar och presentationer kommer att ges på engelska.

Mer information, program och anmälan till Klimatdagen 20 maj. 

Anmäl dig direkt via den här länken. Obs! Sista anmälningsdag är 6 maj 2022. 

Banner för Klimatdagen 20 maj 2022