Disputation: Modern Talking

  • Datum:
  • Plats: Brusewitzsalen, statsvetenskapliga institutionen Östra Ågatan 19
  • Doktorand: Maria Nordbrandt Bergström
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Markus Gossas
  • Disputation

Maria Nordbrandt Bergström försvarar sin avhandling Modern Talking: On the Democratic Roles of Cross-Cutting Communication in a Polarized World. Opponent är professor Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet.

Betygsnämndens ledamöter är professor Thomas Denk, institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet, docent Susanne Urban, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och sociologiska institutionen, Uppsala universitet och professor Kristina Boréus, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (ordförande vid disputationen).