Boost your information seeking skills – Humanities and Education

  • Datum: –11.00
  • Plats: Carolina Rediviva Mötesrum/Meeting room, Café Carolina (entresol)
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning, med fokus på humaniora och utbildningsvetenskap.

Innehåll:

-Hitta relevanta databaser för ditt ämne

-Effektiva sökstrategier

-Verktyg för att bedöma tidskrifters kvalitet

-Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne

-Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Läs mer och anmäl dig