Nätverk för pedagogiska ledare

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 13167 S:a Fakultetsrummet
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Internt