TUK 2022 - Fakultetens universitetspedagogiska konferens

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Aulan Eva von Bahr, Ångström Hus 10 (https://link.mazemap.com/69Y1UhTO)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Katarina Andreasen
  • Konferens

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2022.

Missa inte TUK2022
Fakultetens universitetspedagogiska konferens

Onsdag den 16 mars2022
För mer information och anmälan se TUKs websida https://www.teknat.uu.se/om-oss/pedagogisk-utveckling/tuk/