Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Catherine Anne Bradley, Oslo
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Perspectives for lost polyphony and red notation around 1300: Medieval motet and organum fragments in Stockholm"