Theodor Lalér: Presentation avhandlingsprojekt

Högre seminarium i retorik

Theodor Lalér som är doktorand i retorik  presenterar idéer för sin planerade avhandling om demagogins återkomst.

Manus kan rekvireras per mejl: Theodor.Laler@littvet.uu.se

Postseminarium på lokal.

Ordförande: Janne Lindqvist, Mats Rosengren