Britt Stikvoort – Halvtidsseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom (kontakta Peter Juslin för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Peter Juslin
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Halvtidsseminarium för Britt Stikvoort och avhandlingen Why would I? Relationship between motivations of financial, environmental, hedonistic or normative kind, and intentions to perform pro-environmental behaviours

Lektörer: Lance McCracken, Institutionen för psykologi, och Mattias Nordin, Statistiska institutionen
Ordförande: Peter Juslin