Handelsrättsliga seminariet: "Transaktionstestet i marknadsföringslagen"

Universitetslektor Hajo Michael Holtz (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet) inleder seminariet under rubriken ”Transaktionstestet i marknadsföringslagen”.

Seminariet utgår från Hajos artikel: ”Direktivkonform tolkning av transaktionstestet i marknadsföringslagen”, ERT 2020 4, som deltagarna uppmanas att ta del av.

Diskussionspartner: Professor Ulf Berlitz (Juridiska institutionen Stockholms universitet)

Föranmälan krävs till linus.jacobsson@fek.uu.se. Ange om ni önskar närvara på plats (begränsat antal platser) eller via Zoom. Zoom-länk fås efter anmälan.
 

Varmt välkommen!
/Sektor handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen