Hur kan vi stoppa våld i ungas nära relationer?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jämtlands län
  • Kontaktperson: Jenny Einebrant
  • Temadag

Myndighetssamverkan Tillsammans mot våld lyfter våld i ungas nära relationer som tema vid årets samverkansdag 2022.

Bakgrunden är att de samverkande parterna i sina nulägesbilder ser en ökad utsatthet men också en svårighet att nå gruppen unga i sina verksamheter.

Vår målgrupp
Vi vänder oss till aktörer som kommer i kontakt med våld i ungas nära relationer. Exempel är beslutsfattare och operativ personal i Jämtlands län.

Mer information på Länsstyrelsen Hallands webbplats