Translation Theory Reading Group (1)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom 9-3042 & Zoom
  • Föreläsare: Ingela Nilsson (Uppsala)
  • Arrangör: Ingela Nilsson
  • Kontaktperson: Milan Vukasinovic
  • Seminarium