Contextualising non-market, non-state modes of organising around financing and building housing

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom-möte. För länk, kontakta seminarieansvarig.
  • Föreläsare: Anton Ösgård, IBF
  • Arrangör: IBF
  • Kontaktperson: Miguel A Martinez
  • Seminarium

Boende- och samhälleseminariet