Högre seminarium: Katharina Leibring

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64935534143 16-2041, Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Katharina Leibring
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Att skriva förnamnslexikon för dagens Sverige. Reflektioner kring det aktuella förnamnsbruket

Sedan några år arbetar jag med en ny och utökad upplaga av Eva Bryllas lexikon Förnamn i Sverige (2004). I mitt föredrag kommer jag att presentera några huvuddrag i dagens förnamnsbruk, jämföra med situationen vid millennieskiftet och diskutera hur ett uppdaterat förnamnslexikon kan se ut.