August Collsiöö – Halvtidsseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom (kontakta Peter Juslin för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Peter Juslin
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Halvtidsseminarium för August Collsiöö och avhandlingen A Brunswikian Take on Analytic and Intuitive Thought - Relations Between Cognitive Strategies, Processes and Contextual Factors

Lektörer: Gustaf Gredebäck och Håkan Nilsson
Ordförande: Peter Juslin