(FLYTTAT) Jeremy Page: avhandlingskapitel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Irene Martinez Marin för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Irene Martinez Marin
  • Seminarium

Högre seminariet i estetik

(OBS! Flyttat till 30/3.)

Jeremy Page, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel