Andrew Reisner, Uppsala universitet: "Welfarist pluralism"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Andrew Reisner, Uppsala universitet: “Welfarist pluralism” (draft of book chapter)