Seminarium: Presentationer av forskargrupper vid IMV

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Per Enblad och Per-Ola Carlsson
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Per Enblad presenterar forskargruppen Neurokirurgi och Per-Ola Carlsson presenterar forskargruppen Transplantation och regenerativ medicin.

Lyssna gärna på seminariet via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68605805016