Seminarium: Presentationer av forskargrupper vid IMV

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Filip Arnberg och Sören Lehmann
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Filip Arnberg presenterar Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och Sören Lehmann presenterar forskargruppen i Hematologi.

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri - Filip Arnberg
Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri bedriver forskning inom epidemiologi, bedömningsmetoder och interventioner för att bättre förstå, identifiera och hjälpa människor som lider av psykiatriska besvär efter traumatiska händelser. Vårt uppdrag från Socialstyrelsen inkluderar att sprida kunskap och ge expertstöd till myndigheter, yrkesverksamma och allmänhet.