Migrationslitteratur som begrepp ur ett sverigeungerskt perspektiv

  • Datum: –15.45
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/62324417792
  • Föreläsare: Tünde Blomqvist
  • Arrangör: Finsk-ugriska seminariet
  • Kontaktperson: Rogier Blokland
  • Seminarium

Migrationslitteratur som begrepp ur ett sverigeungerskt perspektiv

Migrationslitteratur som begrepp ur ett sverigeungerskt perspektiv

"Begreppet migrationslitteratur och eller migrantlitteratur är en omdiskuterad benämning av litteratur som är skriven under eller om migration. I det ungerska litterära fältet har olika begrepp använts för att beteckna litterära verk och/eller författare som har någon ungersk anknytning men som inte publiceras eller inte publicerar sig i Ungern. Vi kan prata om ungersk litteratur vs. ungerskspråkig litteratur eller om ungersk minoritetslitteratur vs. ungersk migrationslitteratur, och vi kan även problematisera författarnas modersmål vs. författarnas litterära språk.

I mitt föredrag kommer jag att presentera dessa begrepp och deras användning i det ungerska litterära fältet. Men jag skulle även vilja bjuda in till en diskussion om migrantlitteratur som begrepp och dess användning i andra språk och litteraturer eller begreppets användning i andra sammanhang (t.ex. i kursnamn)."

Seminariet genomförs via Zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/62324417792

Språk: svenska