Disputation: Asset Mispricing

Carl Barkfeldt försvarar sin doktorsavhandling i Företagsekonomi: Asset Mispricing

Opponent:
Professor James Ohlson, The Hong Kong Polytechnic University

Betygsnämnd:
Professor Catalin Starica, School of Economics, Faculty of Economics and Business, Neuchâtel University,
Professor Johan Lyhagen, Statistiska institutionen, Uppsala universitet
Docent Anna-Carin Nordvall, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen:
Professor Rickard Sandberg

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Disputationen kan följas via Zoom. Kontakta Golondrian Janke för att få en zoomlänk till disputationen.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA.