Anna Folland: "Misfortune and Missing Out"

  • Datum: –17.15
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

(OBS! Tiden.)

Anna Folland, Uppsala universitet: "Misfortune and Missing Out"