Frans Lundgren och Peter Josephson: ”Hur lär man studenter metod?”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Meddelas inom kort.
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Seminarium

Litteraturvetenskapliga institutionens seminarieserie om metod i humaniora

Högre seminarium i retorik

Frans Lundgren, som är docent i idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och Peter Josephson, som är lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola, inleder ett samtal om metodens roll i humanistisk forskning. En utförligare presentation publiceras inom kort.

Postseminarium på lokal.

Ordf: Lindqvist