Matthew D. Eddy: "Media and the Mind: Art, Science and Notebooks as Paper Machines, 1700-1830"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Seminarium

Avdelningen för vetenskapshistoria

OBS: Datum

Matthew D. Eddy, University of Durham, UK

‘Media and the Mind:  Art, Science and Notebooks as Paper Machines, 1700-1830’.