Jubileumsföreläsning: Karin Bäckstrand

  • Datum: –16.00
  • Plats: Brusewitzsalen Statsvetenskapliga institutionen, Östra Ågatan 19
  • Föreläsare: Karin Bäckstrand, Stockholms universitet
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Erik Runn
  • Föreläsning

"Sveriges klimatpolitik och transformationen till världens första fossilfria välfärdsland 2045"

Ingår i statsvetenskapliga institutionens gästföreläsningsserie där framträdande statsvetare uppmärksammar 400 år av statsvetenskap i Uppsala.

Föreläsningen ges på svenska. Ingen anmälan krävs men tänk på att antalet platser är begränsade.