UU Innovations mentorprogram - så funkar det!

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/64543083894
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Hillevi Englund
  • Seminarium

Välkommen till informationsmöte om UU Innovations mentorprogram! Vi presenterar programmets upplägg och syfte samt hur ansökan och antagning går till. Som deltagare har du möjlighet att ställa frågor om programmet. Ingen föranmälan krävs.

I UU Innovations mentorprogram matchas doktorander och forskare vid Uppsala universitet med mentorer som är verksamma utanför akademin. Syftet är att stärka potentialen för nyttiggörande av nya idéer och resultat från forskningen. Programmet har två programstarter per år, i februari respektive september. Ansökan till nästa programomgång, som startar i februari 2023, öppnar 1 oktober och stänger 15 november.

Program
Information om UU Innovations mentorprogram.
Områden som kommer att introduceras är bland andra:

- Programmets syfte och upplägg
- Vad som behövs för att söka och hur ansökningsprocessen går till
- Parallellt stöd från UU Innovations rådgivare
- Viktigt att tänka på

Frågor och svar
Ta med dig alla dina frågor om mentorprogrammet och om hur UU Innovation i övrigt stödjer forskare som vill utveckla sina idéer och resultat till användbara lösningar som skapar samhällsnytta.

Delta på informationsmötet
Informationsmötet hålls via zoom och på engelska. Ingen föranmälan krävs. Delta genom att klicka på nedanstående zoomlänk:

https://uu-se.zoom.us/j/64543083894