Disputation: Ancillary actor relations: The case of EU’s leading defence primes

Pierre Erik Gunnarsson försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi: Ancillary actor relations: The case of EU’s leading defence primes

Opponent:
Dr Martin Lundmark, Institutionen för försvarssystem, Försvarshögskolan

Betygsnämnd:
Docent Emilia Rovira Nordman, Akademin för ekonomi samhälle och teknik, Avdelningen för marknadsföring och strategi, Mälardalens universitet
Professor Jan Ottosson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Professor Fredrik Tell, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen:
Professor emeritus Amjad Hadjikhani, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på svenska.

Disputationen kan följas via Zoom. Kontakta Golondrian Janke för att få en zoomlänk till disputationen.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA.