Agneta Helmius: Disputation

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Ihresalen
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Maja Bondestam
  • Disputation

Agneta Helmius lägger fram sin avhandling Mode och hushåll: Om formandet av kön och media i frihetstidens svenska små- och veckoskrifter.

Opponent: Cecilia Rosengren, docent och universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet