Symposium. Vad får du heta? Personnamnslagen 2016 i teori och praktik

Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, bjuder härmed in till ett heldagssymposium om Personnamnslagen 2016 i språklig och juridisk belysning torsdagen den 10 november 2022. Symposiet innehåller föredrag av inbjudna föredragshållare.

Den nuvarande personnamnslagen trädde i kraft för fem år sedan och det är nu angeläget att undersöka hur lagen har fungerat hittills, och i vilken utsträckning lagen har påverkat svenskt personnamnsskick ur såväl språklig som juridisk synvinkel.

Om du är intresserad att delta i symposiet skicka en anmälan till (senast 31 oktober): Johan.Hedberg@nordiska.uu.se

Läs mer här: https://www.isof.se/pa-gang/evenemang/evenemang/2022-10-10-vad-far-du-heta-symposium-om-personnamnslagen-2016-i-teori-och-praktik

 

Sonja Entzenberg, Johan Hedberg och Leila Mattfolk

organisationskommitté