Theodor Lalér: Avhandlingskapitel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Eng6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Jon Viklund
  • Seminarium

Högre seminarium i retorik

Theodor Lalér lägger fram ett kapitel ur sin kommande doktorsavhandling

Manus kan rekvireras per mejl en vecka före seminariet: Theodor.Laler@littvet.uu.se

Ordförande: Viklund