Emma von Essen: ”Att lära ut kvantitativ metod till någon som inte vill använda kvantitativ metod”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Seminarium

Litteraturvetenskapliga institutionens seminarieserie om metod i humaniora

Metod i litteraturvetenskap och retorik?

Under de senaste decennierna har frågor om metod fokuserats på ett nytt sätt i humanistisk vetenskap (se exempelvis antologin Retorik og metode från 2020, som bland annat innehåller bidrag av forskare från vår egen institution). Hur ser vi - och hur kan och vill vi se - på metod inom våra discipliner idag? Hur lär man ut metod till studenterna? Behöver man alltid ha en metod för att det ska bli god vetenskap?  Vilka metoder använder vi egentligen och varför? När och hur blir frågan om kvalitativ kontra kvantitativ metod viktig? Vad sker det för intressant metodutveckling just nu? Hur beskriver och motiverar vi våra metodologiska överväganden och val? Vad kan vi lära oss gällande metod från andra ämnen och discipliner och våra egna ämnens historia? Under läsåret 2022-2023 anordnar litteraturvetenskapliga institutionen därför en serie seminarier om metodens roll i de humanistiska vetenskaperna, särskilt retorik och litteraturvetenskap. Dessa ges inom ramen för de högre seminarierna i retorik och litteraturvetenskap.

Emma von Essen är docent i nationalekonomi och universitetslektor i sociologi vid Uppsala universitet.

Måste en humanist kunna räkna? På sitt seminarium samtalar von Essen om undervisning i kvantitativ metod inom områden där det finns en traditionell motvilja mot statistik och siffror. Hon kommer att ta avstamp i sin undervisning i Genusvetenskap och även beröra sin tvärvetenskapliga forskning.

Postseminarium på lokal

Ordförande: Lindqvist