Emma von Essen: ”Att lära ut kvantitativ metod till någon som inte vill använda kvantitativ metod”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Seminarium

Litteraturvetenskapliga institutionens seminarieserie om metod i humaniora

Emma von Essen är lektor i sociologi vid UU.

Postseminarium på lokal

Ordförande: Lindqvist