Dietmar Till: Gästföreläsning

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Högre seminarium i retorik

Dietmar Till är professor i allmän retorik vid universitetet i Tübingen

Ordf: Rosengren