Emmanuelle Danblon: Gästföreläsning

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Högre seminarium i retorik

Emmanuelle Danblon är professor i retorik vid Université Libre de Bruxelles.

Ordf: Rosengren