Juridiken i kriser - hinder eller möjlighet?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Campus Gotland, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget".
  • Arrangör: Uppsala universitet, Nätverket FredsKris
  • Kontaktperson: Olof Wilske
  • Seminarium

Välkomna till ett seminarium i Almedalen med Circus-nätverket Ledarskap, effektivitet och rättsstatlighet i fredstida kriser (FredsKris).

Myndigheter och andra offentliga aktörer styrs i kris och krig, precis som under normala förhållanden, av lagar och regler. Coronapandemin och kriget i Ukraina belyser behovet av en genomgripande översyn på det här området. Vilka behov och möjligheter finns att göra lagstiftningen användbar?

Medverkar gör Olof Wilske, universitetslektor vid Juridiska institutionen och ledare för FredsKris och Marika Ericson, Enhetschef vid Försvarshögskolan.