Jubileumskransnedläggning vid Johan Skyttes grav

  • Datum: –14.15
  • Plats: Uppsala domkyrka Domkyrkoplan
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Erik Runn
  • Akademisk högtid

Traditionsenlig procession och kranslägning vid Johan Skyttes grav i Uppsala Domkyrka på 400-årsdagen för Johan Skyttes donation till Uppsala universitet. Alla välkomna, ingen anmälan krävs.

Den 1 oktober 2022 är det 400 år sedan riksrådet Johan Skytte donerade mark och egendom till Uppsala universitet för att instifta en professur i vältalighet och statskunskap. Förutom andra evenemang utsprida över hela jubileumsåret uppmärksammsa just denna dag genom traditionsenlig kransläggning vid Johan Skyttes grav, följd av en ceremoni i Uppsala universitets aula.

När Sverige i början av 1600-talet höll på att bli en stormakt, behövde kungen goda rådgivare som kunde hävda våra intressen också på annat sätt än med vapenmakt. I detta syfte donerade riksrådet Johan Skytte en professur i vältalighet och statskunskap till Uppsala universitet. Det blev upprinnelsen till statsvetenskapliga institutionen, som alltjämt utbildar tjänstemännen i regeringskansliet, myndigheter, kommuner och många andra institutioner.