Judarna och den vegetariska rörelsen i det sena ryska imperiet

  • Datum: –18.00
  • Plats: Meddelas senare. Möjlighet kommer att finnas att delta via Zoom
  • Föreläsare: Dr. Julia Malitska, Södertörns högskola
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Under seminariet i Uppsala kommer Malitska att tala om oväntade och outforskade sidor av judars historier som hon upptäckt under sitt postdokprojekt.  

Julia Malitska är historiker verksam vid Centrum för baltiska och östeuropeiska studier (CBEES) och Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola. Hon disputerade 2017 på en avhandling om rysk imperiell politik i Svartahavsstäppen på 1800-talet (Negotiating Imperial Rule: Colonists and Marriage in the Nineteenth-Century Black Sea Steppe). Åren 2017 till 2019 undervisade hon i historia på Södertörn. Sedan 2019 är hon postdoktor på CBEES där hon forskar om kostreform och den vegetariska rörelsen i det sena ryska imperiet. Hennes nuvarande forskningsintresse har två inriktningar: imperiell, postimperiell och ny imperiell historia i Öst- och Centraleuropa, samt sammanflätad historia om vetenskap, mat, politik och miljö. 

 

 Dr. Julia Malitska