Juridiken i kriser - hinder eller möjlighet?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Campus Gotland, D-huset Kaserngatan 1 (Torget)
  • Föreläsare: Olof Wilske, universitetslektor vid Juridiska institutionen i Uppsala och ledare för FredsKris Marika Ericson, enhetschef vid Försvarshögskolan. 
  • Webbsida
  • Arrangör: Circus-nätverket Ledarskap, effektivitet och rättsstatlighet i fredstida kriser (FredsKris).
  • Kontaktperson: Olof Wilske
  • Seminarium

I kris och krig styrs myndigheter och andra offentliga aktörer, precis som under normala förhållanden, av lagar och regler. Coronapandemin och kriget i Ukraina belyser behovet av en genomgripande översyn på det här området. Vilka behov och möjligheter finns att göra lagstiftningen användbar?

Onsdagen den 6 juli medverkar Olof Wilske, universitetslektor Juridska institutionen i Uppsala och Marika Ericson, enhetschef på Försvarshögskolan i ett seminarium under Almedalsveckan som behandlar ämnet: Juridiken i kriser – hinder eller möjlighet?

Länk till Almedalens program