Högre seminarium: Katarzyna Anna Kapitan

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Katarzyna Anna Kapitan, Junior Research Fellow på Linacre College, University of Oxford
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Titel på föredrag meddelas senare. Samarrangemang med projektet Isländska handskrifter.