Högre seminarium: Daniel Wojahn

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Daniel Wojahn, universitetslektor i svenska, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Titel på föredrag meddelas senare.